Thực hiện Chăm sóc máy YANMAR 2019 tại Cao Lãnh, Đồng Tháp.Thực hiện Chăm sóc máy YANMAR 2019 tại Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Máy kéo EF514T mới hoạt động động được 500 giờ, anh em chủ máy vui tính và hiểu biết nhiều về việc sửa chữa, bảo dưỡng máy.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

One thought on “Thực hiện Chăm sóc máy YANMAR 2019 tại Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *