21 thoughts on “Thử Tiệm Cắt Tóc Mới | Một Ngày Tập Ngực Vai Với Huy Nguyễn

  1. ngực của e khá giống anh Jason kkk, không biết có bài nào tập cho ae mình nhìn ngực đỡ xệ hơn k 😀 e cũng tập đc 1 năm r

  2. Em biết đến anh từ kênh anh KIT. Anh edit đỉnh quá anh. Em phải học các anh nhiều rồi hì hì

  3. Ouuuu that fresh cut though ….liking the vlog content.Keep up the amazing work…best luck to you and the team.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *