46 thoughts on “Thử Ăn Chùm Ruột Rừng Trong Ống Tre | Chùm Ruột Dầm Ống Tre | mountain forest cuisine

  1. Không cần ăn quá nhiều ớt hay độ cay nhiều đâu anh, thấy clip nào cũng muối ớt , anh chỉ cần vừa đủ thoii đừng quá không lại hại cho sức khỏe , a làm clip là vui r , giữ gìn sức khỏe tốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *