2 thoughts on “Thông báo #4

  1. Ka xin drop kênh 1 thời gian ngắn để ôn cho việc kt 45' và 1 tiết sắp tới, ngoài ra còn Bài kiểm tra Tiếng Nhật L5 nên sorry m.n
    Ka sẽ ko bỏ phim ngắn, 2 bộ phim dài tập và GLMV đâu nên m.n đừng lo☺😚

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *