48 thoughts on “Thay đổi giao diện bàn phím trên iPhone, đẹp lắm các bác ạ | Vkey

  1. Đang xem nghe tiếng tắc kè kêu, hỏi mẹ tắc kè kêu ở đâu vậy? bà già nói chắc tắc kè nhà đối diện kêu vãi chưởng kkk

  2. ad nên dùng laban key thì tốt hơn ấy cái này cũng hay nhưng laban key có thể ghép ảnh vào bàn phím dc lun có nhìu dao diện đẹp hơn lun (ý kiến riêng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *