That Girl | Olly Murs | VietsubXuất bản ngày 30 tháng 11 năm 2019
That Girl | Olly Murs vietsub
Vietsub : Thanh Sum Organ Offical

Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha

©Tôi không phải chủ sở hữu bản nhạc này nếu bạn là chủ sở hữu bản nhạc này thông báo mình qua email (Supeetv@gmail.com) để không ảnh hưởng đến tài khoản kênh của mình, ngay lập tức mình sẽ xóa. Mình cảm ơn!

I’m not the owner of this track if you are the owner of this track informing me via email (Supeetv@gmail.com) so as not to affect my channel account, I will delete immediately. Thank you!

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *