4 thoughts on “Tháo tan bơm màng ra xem thấy lạ

  1. Máy này đẩy mạnh và xa không vậy? Em có quả 12v như vậy, muốn để tưới rau, xa tầm 30m không biết có dùng cái này được không?

  2. Cấu tạo cũng đơn giản nhỉ .
    Mr Tháo định tháo ra xem , ai ngờ đã được bạn tháo rồi .
    Thank bạn đã tháo cho anh em thoả trí tò mò nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *