Thành phố Campot – Du lịch tự túcThành phố Campot phát triển rất nhanh. Nếu từ thủ đô Phnomphenh đi Sihanoukville bạn sẽ đi ngang thành phố này
#campuchia
#travel

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

Leave a Reply