46 thoughts on “Thân Trai Là Sướng Ở Tam Đảo

  1. M.n nghe kĩ nhé sẽ bt ông áo blue là Dẽo đấy ở phút thứ 15:32 sẽ nghe có tiếng Lão bảo Bum đừng phá nửa chứng tỏ là ổng ở đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *