28 thoughts on “Tham quan làng du lịch Mỹ Khánh nổi tiếng Cần Thơ | CAN THO TRAVEL

  1. Kdl mỹ khánh nên mở thêm mấy trò chơi nhân gian như bên ông đề tổ chức cho khách ca hát mới thu hút đông khách hơn đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *