9 thoughts on “Thâm nhập ‘lò’ làm đẹp chui ở Hà Nội | VTC

  1. Mình là đứa rất sợ đau , nên cho dù xấu thì còn rất nhiều cách để đẹp không nhất thiết phải đi tiêm như vậy , tiền mất tật mang , không đẹp mà còn xấu hơn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *