tết chôl chnăm thmây chùa khmer – khleang làng văn hóa đồng mô sơn tây hà nội 2019Chôl Chnăm Thmây (Vào năm mới) là một trong ba lễ hội lớn nhất trong năm của người Khmer Nam Bộ, thường diễn ra trong ba ngày. Và để đánh đấu thời khắc năm cũ bước sang năm mới, người Khmer tổ chức rước đại lịch Maha Sangkran (Mô-ha Soong-ko-ran) vào ngày đầu tiên của lễ hội Vào năm mới cổ truyền.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

One thought on “tết chôl chnăm thmây chùa khmer – khleang làng văn hóa đồng mô sơn tây hà nội 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *