6 thoughts on “Test nhanh cặp Loa Nhật Diatone DS-77 HR gửi khách Hà Nội_ Lh 0987201088

  1. Tôi mua hàng hôm 28/5 đến 29/5 tôi ra ông đã hỏi mua bao giờ nhỉ. Nói nhanh là chỉ biết bán song là hêt trách nhiệm. Không có bao hành thì ông không nói là hàng của ông được tuyển chọn được. Mấy chục triệu của tôi chứ không phải là giấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *