Test and Try | LẦN ĐẦU THỬ MỸ PHẨM NỘI ĐỊA THÁI LAN – Thailand Makeup Products | POM SHOW——————————————————–
Contact của Pom nè!!!
►Page:
►Instagram:
►Đăng ký kênh:
►Email (business only): pomshow195@gmail.com
►Snapchat: @jesse.pr95
————————————————————————

֎ FILMED BY JESSE POM
֎ EDITED BY JESSE POM

Camera: Canon 70D
Edited software: Adobe Premiere Pro CC 2017

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

24 Responses to “Test and Try | LẦN ĐẦU THỬ MỸ PHẨM NỘI ĐỊA THÁI LAN – Thailand Makeup Products | POM SHOW”
 1. Pom Show 31/10/2019
 2. Cám Đại Nhân 31/10/2019
 3. Đồng Mai Uyên 31/10/2019
 4. Du Meimei 31/10/2019
 5. Chi Nấm 31/10/2019
 6. thụ 2k4 31/10/2019
 7. Trần Tanpopo 31/10/2019
 8. Huyền Nguyễn 31/10/2019
 9. Call me Ngoc 31/10/2019
 10. Nguyễn Lê Hoàng Huy 31/10/2019
 11. chi nguyen 31/10/2019
 12. Ngân Nguyễn 31/10/2019
 13. Hiền Nguyễn 31/10/2019
 14. Hạ Linh 31/10/2019
 15. Hanhmy Trinh 31/10/2019
 16. Vennostalgia 31/10/2019
 17. Sophia Chanel 31/10/2019
 18. Gal19111 31/10/2019
 19. Henry Lê 31/10/2019
 20. Minh Minh 31/10/2019
 21. Trần Linh 31/10/2019
 22. Uyen Pham 31/10/2019
 23. Châuu Minh 31/10/2019
 24. NN Q 31/10/2019

Leave a Reply