4 thoughts on “Tec theo yêu cầu loa Diatone 77hr kết hợp âmly Sansui 607xdecat ** ae quan tâm lh 0936404639

  1. Mình có con sansui 607x decade đẹp hơn, muốn nâng cấp âmly khác , muốn bán 6,9 tr. Liên hệ 0912851434 ( hà nội)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *