27 thoughts on “Tập plank cùng Ưng Hoàng Phúc

  1. mới ngủ dậy, mở máy tính lên thấy anh Phúc tập nhìn cũng dễ tập nên tập theo nè, khỏe liền, hết uể oải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *