Tặng quà lưu niệm Văn nghệ sĩChùa Lá – Gò Vâp tri ân công đức và tặng quà lưu niệm anh chị em văn nghệ sĩ tham gia Chương trình văn nghệ cúng dường Phật Đản Vesak 2019 tổ chức tối ngày 19/05/2019 (nhằm 15/04 âm lịch).

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa