Tại sao laptop đang sạc sờ vào lại bị giật tê tay? Làm thế nào để không bị giật nữa?Chắc hẳn các bạn đã từng cảm thấy bị giật tê tê khi sờ vào laptop lúc đang sạc phải khổng? Vậy thì nó có nguy hiểm hay không? và các khắc phục như thế nào?

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://banglasemantics.net/category/suc-khoe/

One thought on “Tại sao laptop đang sạc sờ vào lại bị giật tê tay? Làm thế nào để không bị giật nữa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa