Tag: review thác bản giốc

Detian / Bản Giốc waterfalls, the most impressive in China and Vietnam – amazing view from drone!Watch here the most awesome waterfalls in the border between Vietnam and China.
In China named DeTian waterfalls (德天)
In Vietnam – Ban Gioc waterfalls (Bản Giốc).

This here is the upgraded original and the most stunning video of these waterfalls from a drone. More than 42M views on a licensed part of this clip on Facebook. Enjoy!

Enjoyed it?
Subscribe to my channel, or watch all my other videos for FREE on www.SkyCam.Studio

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

VẺ ĐEP CỦA BẢN GIỐC – CAO BẰNGCao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở vùng Đông Bắc, phía Bắc và Đông Bắc giáp Quảng Tây (Trung Quốc), đường biên giới dài trên 333 km, phía…

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/