8 thoughts on “Tách tóc trong Photoshop với công cụ Refine edge – Tách tóc cực nhanh

  1. Bài này chỉ là tách tóc trên nền đồng nhất thôi , vậy nếu tách tóc ở nền phức tạp chẳng hạn như là vật thể đang đứng trước một lùm cây thì làm như thế nào ạ ? bạn có thể làm 1 video hướng dẫn đi bạn nhá .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *