4 thoughts on “Sức Mạnh Thật Sự Của NVX 155 Khi Lên ECU Aracer | Sylar Tran

  1. Sức Mạnh Thật Sự Của NVX 155 Khi Lên ECU Aracer như thế nào?
    Khi nào thì cần lên ecu độ cho xe nvx của mình? Tác dụng của Ecu độ như thế nào?
    Nơi bán ecu Aracer NVX : http://bit.ly/2ppmvW4

  2. Độ theo bài gì cho xe nước đầu nhanh ạ . Xe em xe zin e đổi từ ex qua thấy nước đầu yếu quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *