25 thoughts on “Sửa nồi cơm điện.ấn nút nấu báo đèn đỏ .nồi không nóng.fix the rice cooker. but don't heat it.

  1. Tôi thấy có một vi đeo chưa noi cơm bị sống một anh mang thuoc để do lo so và kéo dài ra tôi nghĩ tôi thì ko giỏi nhưng tôi đã từng chưa noi cơm điện cơ đã đc 17 năm nay như tôi chỉ thay ro le nhiệt bằng làm cham từ tính là oke vì cái nam châm đó mua có 10 nghìn ko phải chữa hay sửa gì cả linh kiện điện tử bây giờ rẻ như cho ro le nhiệt và cảm biến noi cơm điện tử chỉ có 30 nghìn mới tinh chỉ việc tháo gỡ và lắp ráp vào là xong ko phải sửa chữa làm gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *