19 thoughts on “Sửa iphone 6 lỗi cảm ứng

  1. A ơi. Cho e hỏi iPad e nó bị giựt giựt với bị đơ màn hình ,cho e hỏi là ní bị gì có sữa đcko

  2. Minh rat thic bác thợ này , làm rất chuẩn , có nhiều thợ tháo óc ra bỏ bớt , mình hỏi sao bỏ bác thợ trả lời , bỏ bớt cho nhẹ máy , minh bó tay luôn

  3. With make inscriptions in English instructions .
    Many people buy vip access at that time.

    Với make chữ khắc trong hướng dẫn tiếng Anh .
    Nhiều người mua quyền truy cập vip tại thời điểm đó .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *