18 thoughts on “Sự thật về thác giang điền – đồng nai

  1. thác giang điền đẹp quá bạn ơi. Có lần mình đi thấy mấy người kia câu dính con cá chép bự lắm

  2. Hay quá đi thôi . Clip chia sẻ rất là tuyệt vời luôn. Mình xem rất thích 😊😊😊😊😊😊

  3. Thác gian điền đẹp quá ở bãi cỏ có rất nhiều điều nhìn đẹp quá rảnh rỗi ghé thăm mình nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *