13 thoughts on “SÓNG NHẠC ĐẸP 2019 AVEE PLAYER MUSIC NGHỆ SĨ GHITA SOLO ĐƯỜNG PHỐ

  1. cái ông đeo trên mình cả một dàn trống,tay chơi gi ta này có trên mạng rất lâu rồi,xem lại vẫn hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *