Siêu trí tuệ Thần đồng toán học- có nhiều nhưng THẦN ĐỒNG võ học chỉ có 1Cậu bé sinh năm 2010 người Nhật được coi là truyền nhân của Lý Tiểu Long.
Với khả năng võ thuật điêu luyện múa côn nhị khúc y sao bản Lý Tiểu Long thật…

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://banglasemantics.net/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa