Short Films – Review Hòn Cò Cà Ná Resort – 4KShort Films – Review Hòn Cò Cà Ná Resort – 4K

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
𝐃𝐈̣𝐂𝐇 𝐕𝐔̣ 𝐂𝐔̉𝐀 𝐁𝐀𝐒𝐈𝐂 𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑𝐓𝐀𝐈𝐍𝐌𝐄𝐍𝐓
1 – Sản xuất: Phim Điện Ảnh chiếu rạp, phim Truyền Hình, Phim Quảng Cáo và phim Tài Liệu tự giới thiệu … kết hợp với đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp trong và ngoài nước.
2 – Photography: Chụp sản phẩm, model, …
3 – Hậu kỳ: Dựng phim offline, online với máy dựng và chương trình dựng phim hàng đầu. Thực hiện hiệu ứng hình ảnh, đồ hoạ máy tính. Chỉnh màu …

#BasicMedia #BasicEntertainment
= = = = = = = = = = =
Hãy LIKE và SUBCRIBE kênh Official – 𝐁𝐀𝐒𝐈𝐂 𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑𝐓𝐀𝐈𝐍𝐌𝐄𝐍𝐓
𝑺𝒖𝒃𝒄𝒓𝒊𝒃𝒆:
𝑻𝒆𝒍: +84.369812292
𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒄𝒆:
𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆:

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *