Sầu riêng đầu mùa có ngon không? (đám giỗ miền đông P4) #namvietMùa sầu riêng, chôm chôm sắp đến, lại được thưởng thức những món trái cây ngon miền nam rồi nhé cả nhà. hôm nay được 2 trái sầu riêng quá ngon,…

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

Leave a Reply