13 thoughts on “Sau 2020 sẽ thi THPT Quốc gia trên máy tính?

  1. Lúc xảy ra ra gian lận thì chắc lại đổ cho virut,lúc ấy rồi đéo biết xử thằng nào.thằng nọ lại đổ tại thằng kia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *