4 thoughts on “Sáng Nghe Kinh Phật Giáo Tiêu Tan Phiền Não Sức Khỏe Dồi Dào May Mắn Tự Nhiên Đến

  1. Nam mô a di đà phật con cầu xin Đức Phật Từ Bi phù hộ cho con đi trên đường tai qua nạn khỏi trong công việc luôn gặp nhiều may mắn Nam mô Bồn sư thích ca mâu ni phật

  2. Hi ban minh da giai 3 buc tranh noi tieng co phat hien ra. Hy vong ban chia se dum.  Thank you. Cam on nhieu. Moi xem videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *