Sách Mới Ra – Unboxing Sách Mới Với Mr ĐàmThe Tyrant’s Tomb là cuốn sách thứ 4 trong bộ The Trials of Apollo của tác giả Rick Riordan. Sách vừa ra ngày 24/9/2019, video sẽ cho bạn thấy cuốn sách như thế nào? Và cảm giác của mình khi nhận được cuốn sách mới xuất bản. 🙂

Nhớ like, share và subscribe channel của mình nhé.

Bạn muốn tìm mua sách tiếng Anh ở Việt Nam. Bạn muốn đặt sách trên Amazon hay ở Mỹ. Hãy liên hệ Bookstore Truyện Sách Tiếng Anh hoặc Facebook Huy Đàm nhé.

Liên hệ qua Page:

FB Admin:

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

One thought on “Sách Mới Ra – Unboxing Sách Mới Với Mr Đàm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa