23 thoughts on “Review Yamaha R6 Đầu Tiên Tại Việt Nam Đẹp Hoàn Hảo Và Xuất Sắc | The First Yamaha YZF R6 In VietNam

  1. Cái xe đẹp quá bạn hiền mình cũng rất mê r6 nhưng ko có điều kiện. Kết bạn đồng hành nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *