44 thoughts on “Review bá đạo – SVĐ Mỹ Đình huyền thoại

  1. Vâng đây chính là diện mạo của thánh troll của chúg ta đi cùg với chất giọng huyền thoại của troll bóng đá suốt bao năm tháng qua 🙂 haha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *