Quảng Ninh: Phát triển kinh tế cảng biển | QTVTrong chiến lược phát triển, Quảng Ninh đang phấn đấu trở thành một trong những trung tâm dịch vụ – du lịch – thương mại hiện đại, lớn của cả nước. Kinh tế biển được xác định đóng vai trò quan trọng đối với kế hoạch này. Định vị lại tiềm năng, lợi thế từ biển, ngày 23/4/2019, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết 15-NQ/TU, đặt quyết tâm, định hướng rõ nét các kế hoạch phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *