4 thoughts on “[POWERPOINT] Bài 1: Tạo template riêng

  1. Sao cái hình của em màu trắng, nhưng vẽ shapes màu xanh đè lên. Nhưng cái hình không đổi màu được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *