22 thoughts on “Phương pháp làm đẹp

  1. Ạ Di Đà Phật , con cảm ơn thầy .. nhờ những bài giảng của thầy mà con đã giác ngộ đc rất nhiều thầy ạ! Con cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thầy luôn mạnh khỏe để thuyết Pháp cho chúng sanh

  2. Thầy thuyết pháp Diệu Huệ Hoằng Pháp. Cảm ơn DH rất nhiều. MỘT CÂY ĐUỐC TUỆ. SOI SÁNG MUÔN PHƯƠNG.

  3. nam mo bon su thich ca mau ni phat con thuong xuyen mo nghe thay giang phap qua hay ma lai di dom nen nghe thay giang chung con ngo ra nhieu dieu ma bay lau nay chung con u me trong be kho tran ai ma ko biet nay con xin kinh chuc thay tam an than lac doi dao suc khoe tu tan hanh thong va co nhieu bai giang hay hon nua nam mo a di da phat

  4. Nam mô A Di Đà PHật ! Cảm ơn Thầy đã mang công đức giảng bài cho chúng sinh hiểu về Đạo . Rất hay …!

  5. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT_()_
    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT_()_
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT_()_

  6. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. CON THÀNH KÍNH TRI ÂN GIẢNG SƯ THÍCH TRÍ HUỆ. THẦY GIẢNG GIÁO LÍ RẤT HAY. CON KÍNH CHÚC THẦY PHÁP THỂ KHINH AN, PHẬT ĐẠO VIÊN THÀNH. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *