14 thoughts on “Photoshop Tutorial | Tách nền cây bằng Channel

  1. Có một Clip nước ngoài tương tự vậy, nhưng nó còn nhiều bước nhỏ nữa, dù sao cũng cảm ơn bạn! mong được xem nhiều thêm nữa 🙂

  2. làm sao để phần Select là phần em cần để lại, và xóa phần k chọn đi?
    kiểu như là e muốn xóa cây đi, và khoảng trắng của cây e muốn để lại ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *