Phi vụ cuối – 23/26 l Lawrence Block l Audiobook VTC NowVTC | Hắn tìm được chiếc điện thoại của mình trong căn phòng 204. Mười cuộc gọi gần nhất là một số điện thoại duy nhất của Julia.
_
📢 Tải ứng dụng VTC Now để thưởng thức kho sách nói đặc sắc
🏷️
🏷️ #vtcnow #audiobook #sachhay #sachnoi

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *