17 thoughts on “Phi thuyền mặt đất BMW K1600 lên cặp trợ sáng Tun 50

  1. Mấy chiếc này nó đề bao mạnh . Cỡ như mấy chiếc sport như cbr1000rr đề có khi còn ko lại . Bên nc ngoài bị công an nó dí bằng mấy chiếc này thì thôi dừng lại cho lành , chạy ko lại nó .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *