20 thoughts on “PHD_ tâng cầu nhận 500k và hình phạt rớt dãi

  1. Chào bnaj mình qua xem clip của bạn đây chơi lớn đấy bạn ơi chúc bạn thành công nha đã đủ bốn bước cho nhà bạn rồi nha hợp tác lâu dài nha bạn

  2. hà NHung chào bạn nhé chúc bạn thành công may mắn nhé tặng 🎁 108 👌 👌 🔔 mình giao lưu hợp tác Uy tín lâu dài nhé bạn hiền cảm ơn

  3. Thấy mấy bạn ăn chanh mà mình cảm thấy chua trong lòng 😂, bao nhiêu thanh niên mà lại thua một cô bé 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa