18 thoughts on “Phát hiện tổ chim bìn bịp trong rẫy cây cà phê

  1. Nhìn tổ chim bìm bịp hai con con dễ thương quá, đặt camera làm video về nó đi bạn, đến khi trưởng thành rất hay đó

  2. Bom Dia Querido Hai Hoâng… Excelente Vídeo!!! Tenha um Maravilhoso Sabadão Animado… 😎😁😀📱🖥🎥🎬💁🏻‍♂️🔰🇧🇷✌👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *