Phần mềm kế toán Metadata Accounting – Cập nhật danh mụcCập nhật các danh mục trên phần mềm kế toán Metadata Accounting

► Danh mục khách hàng
► Danh mục hàng hóa vật tư, CCDC
► Danh mục ngân hàng
► Danh mục kho
► Danh mục tài sản cố định
► và các loai danh mục về giá thành, chi phí được chi tiết trong từng lĩnh vực cụ thể

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *