nuôi trai nước ngọt lấy ngọc, hướng dẫn kỹ thuật nuôi, kiểm tra định kỳ, thu hoạch ngọc traiNgọc trai nước ngọt
Nuôi trai lấy ngọc nước ngọt, sẽ là mô hình để nhân rộng nhằm khai thác được triệt để tiềm năng mặt nước của các hồ chứa lớn do hiệu quả kinh tế của mô hình cao , không phải chi phí về thức ăn như chăn nuôi thủy sản khác .
Ô nhiễm môi trường hiện nay đang là thách thức mang tính toàn cầu , các tổ chức quốc tế , các quốc gia rất đang coi trọng vấn đề môi trường , với nghề nuôi trai lấy ngọc , thức ăn của trai là các loài sinh vật phù du , mỗi con trai được ví như một chiếc máy lọc nước tuần hoàn , do vậy việc phát triển nghề nuôi trai lấy ngọc trên các hồ chứa , sông suối lớn không những không làm ô nhiễm môi trường mà còn làm sạch môi trường nước .

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *