Nước tẩy dầu mỡ lưới hút mùi, bếp từ, bếp ga, xoong nồi chai Sabo 500ml không mùi. LH 097060350Nước tẩy dầu mỡ lưới hút mùi, bếp từ bếp ga, tường bếp, xoong nồi cháy Sabo-M chai 500ml không mùi Là dung dịch màu vàng nhạt, không mùi, không độc…

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa