Nước sông Đà ô nhiễm: Trách nhiệm vẫn “bỏ ngỏ”VTC1 | Trong suốt một tuần lễ, người dân một số khu vực của Hà Nội phải sử dụng nguồn nước bị nhiễm dầu thải độc mà không có một lời cảnh báo, ngăn chặn từ cơ quan chức năng hay doanh nghiệp cung cấp nước. Vậy, chính quyền, doanh nghiệp cung cấp nước ở đâu khi an ninh nguồn nước đang bị xâm hại một cách nghiêm trọng?

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *