2 thoughts on “NSND Kim Xuân thẳng thắn góp ý các nghệ sĩ ‘đến sự kiện checkin rồi về’: Đó là văn hóa…

  1. cô KiimXuan noi 9xac minh ko noi tat ca da phan ko co lich su van hoa kem moi dung day di ve trieu lkie cô KimXuan 💖💖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *