NPH2019_631: Nhóm nghệ sĩ Dân Chủ bám đuôi Trịnh Hội năm 2016 giờ này nghĩ gì?Những người này quảng cáo cho Hillary không biết Trịnh Hội nhận bao nhiêu tiền chắc không nhỏ khi quảng cáo cho Hillary Clinton. Trịnh Hội còn tuyên bố sẽ dọn “3 căn nhà” qua Canada nếu Donald Trump đắc cử.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh

Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

Posted in Uncategorized

12 thoughts on “NPH2019_631: Nhóm nghệ sĩ Dân Chủ bám đuôi Trịnh Hội năm 2016 giờ này nghĩ gì?

  1. Tụi này đầu đất, chỉ biết hùa theo đám đông để kiếm ăn. Đâu có sĩ diện,biết xu hướng gì của thời đại đâu

  2. Trịnh Hội. Hữu Chánh. Nhật Phong. Nam Lộc cùng với đậm Việt tận là một lũ Lừa đảo lũ kên kền ăn cả xác chết đồng loại. …

  3. Nói rất đúng , làm nên lịch sử ! Một tập thể chạy trốn thực tại để vào lịch sử , lịch sử lừa gạt cộng đồng sẽ ghì chép và lưu truyền mãi mãi !

  4. “ làm lên lịch sử ” ! Tự nhận là người Việt Nam, nói tiếng Việt Nam nhưng lại không được về Việt Nam …!

  5. Bác Hùng ko sợ lũ điên ở Cali hay sao ma nói thật vậy.chuc bác Hùng với ca sỹ Lê Hằng khoe HP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa