4 thoughts on “NHỮNG PHÁT BIỂU MỚI NHẤT VÀ TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CỦA TỔNG BÍ THƯ – CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

  1. Cao tuổi nhưng cụ còn khỏe quá. Chúc cụ khỏe lãnh đạo nước ta thêm nhiệm kì nữa để xây cái lò to hơn đốt hết đám sâu mọt đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *