38 thoughts on “Nhũng kiểu tóc học sinh – Làm đẹp cho bé mỗi ngày.

  1. Sao này bạn có làm clip hướng dẫn nữa thì nhớ làm nhanh nha hay là clip này của bạn do tóc bé dơ quá làm hơi lâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *