Nhóm Học Sinh Mỹ Tìm Hiểu Lịch Sử VN Tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, Little SaigonLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh chuyến viếng thăm tượng đài và đền thờ Đức Thánh Trần của một nhóm học sinh trung học đến từ tiểu bang Ohio vào sáng ngày 5 tháng 7 năm 2019 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

One thought on “Nhóm Học Sinh Mỹ Tìm Hiểu Lịch Sử VN Tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, Little Saigon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *